publicerad: 2021  
uppehåll uppe­hållet, plural uppe­håll, bestämd plural uppe­hållen
uppe|­håll·et
substantiv
upp`ehåll
1 till­fälligt upp­hörande som (mer eller mindre direkt) följs av fort­satt verksamhet eller förlopp
juluppehåll; sommaruppehåll; sändningsuppehåll
ett uppehåll (i något)
han rökte utan uppe­håll; hon gjorde ett uppe­håll i berättelsen; tåget gjorde bara ett kort uppe­håll på stationen; all­svenskan gjorde ett uppe­håll för EM
belagt sedan ca 1600; till hålla och upp
2 från­varo av neder­börd
växlande molnighet och mest uppe­håll
belagt sedan 1736 (i sms.)
3 vistelse
efter en tids uppe­håll i Dan­mark reste hon vidare till Sverige
belagt sedan 1779