publicerad: 2021  
upphovsman upphovsmannen upphovsmän, bestämd plural upphovsmännen
upp·hovs|­mann·en
substantiv
upp`hovsman
person som skapat (grund­tankarna i) viss före­teelse särsk. tekniskt, vetenskapligt el. konstnärligt verk
SYN. auktor JFR skapare
någots upphovsman upphovsman till något
succé­filmens upphovs­man; upphovs­männen till det nya lagförslaget
belagt sedan 1604