publicerad: 2021  
hotta upp hottade hottat
verb
hotta upp´
var­dagligt göra mer trend­riktig dvs. vanligen mer an­slående el. upp­levelse­höjande
JFR pimpa
någon hottar upp något
hotta upp sin garderob; den tidigare strikta tid­skriften har hottats upp
belagt sedan 1987; till 3hot och upp
hotta uppupphottande, upphottning