publicerad: 2021  
uppsatslag uppsats­laget, plural uppsats­lag, bestämd plural uppsats­lagen
upp·sats|­lag·et
substantiv
upp`satslag
mest historiskt om­gång upp­satser som eleverna i en skolklass har skrivit
efter tjugo år som svensklärare hade hon rättat ett stort an­tal uppsats­lag
belagt sedan 1923; till uppsats och 2lag!!