SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
habita´t substantiv ~en ~er hab·it·at·enhem­vist särsk. om livs­miljön för en art el. en individ särsk. biol.biol.JFRcohyponymbiotop sedan åtm. 1970-talettill lat. habita´re ’(att) bo’