publicerad: 2021  
urkund ur­kunden ur­kunder
ur|­kund·en
substantiv
u`rkund
ur­sprungligt dokument som har värde som kunskapskälla eller bevis särsk. om dokument från äldre tid
urkundssamling; medeltidsurkund
tidiga religiösa ur­kunder
äv. (i juridiska samman­hang) om skriftligt bevis i all­mänhet
belagt sedan 1795; av tyska Urkunde med samma betydelse, till erkennen 'lära känna'; besläktat med 2känna!!