publicerad: 2021  
urna urnan urnor
urn·an
substantiv
u`rna
högt kärl för förvaring av vätska eller fin­kornigt material ur­sprungligen av keramik eller dylikt, med två hand­tag och pip; äv. om sådant kärl anv. en­bart som prydnad
bordet pryddes av två kinesiska urnor
spec. om kärl för förvaring av stoftet av kremerat lik
begravning med kista eller med urna; urnan stod i en nisch i kapellet
äv. något ut­vidgat
belagt sedan 1686; av lat. ur´na 'krus; ämbar; urna'