publicerad: 2021  
usurpera usurperade usurperat
verb
usurpe´ra
formellt egen­mäktigt ta sig rätten till makt över något, särsk. stat
usurpera något
den lilla grupp runt generalen som usurperat makten
äv. med av­seende på egendom etc.
jorden hade oriktigt usurperats av fidei­kommissen
belagt sedan 1631; av lat. usurpa´re 'ta i besittning', till u´sus 'bruk'
usurperausurperande, usurpering, usurpation