publicerad: 2021  
utbilda sig utbildade utbildat
verb
u`tbilda sig
skaffa sig kunskaper och färdigheter ofta för att kunna ut­öva ett yrke
någon utbildar sig (till någon/att+verb)
någon utbildar sig (till någon)
någon utbildar sig (till att+verb)
han ut­bildar sig till gymnasielärare i svenska och engelska; efter att ha ut­bildat sig till elektriker arbetar båda syskonen in­om samma elfirma
belagt sedan 1830
utbilda sigutbildande, utbildning