publicerad: 2021  
utbilda utbildade utbildat
verb
u`tbilda
1 förmedla (relevanta) kunskaper och färdigheter till person som ska vara verksam i visst yrke eller dylikt
utbildare; snabbutbilda; specialutbilda; vidareutbilda; yrkesutbilda
någon utbildar någon (till någon/något/att+verb)
någon utbildar någon (till någon)
någon utbildar någon (till något)
någon utbildar någon (till att+verb)
någon utbildar någon (i något/att+verb)
någon utbildar någon (i något)
någon utbildar någon (i att+verb)
ut­bilda fler tekniker; han är ut­bildad grafiker
ibland utan sikte på specificerat yrke
ut­bilda arbets­lösa ungdomar
belagt sedan 1794
2 vanligen pass. el. perfekt particip (komma att) ut­veckla
något utbildas
något är utbildat
fullt ut­bildade knoppar
belagt sedan 1667
utbildautbildande, utbildning