publicerad: 2021  
utbildningsbidrag utbildnings­bidraget, plural utbildnings­bidrag, bestämd plural utbildnings­bidragen
ut·bild·nings|­bi·drag·et
substantiv
u`tbildningsbidrag
ekonomiskt bi­drag för studier vanligen yrkes­inriktade sådana
ungdomar som läser en arbetsmarknads­utbildning kan beviljas ett utbildnings­bidrag
spec. om bi­drag till forskar­studerande (till skillnad från eg. lön)
de tidigare utbildnings­bidragen är till allra största delen er­satta av tjänster med vanlig lön
belagt sedan 1953