publicerad: 2021  
utelöpande ingen böjning
ute|­löp·ande
adjektiv
u`telöpande
som befinner sig i ekonomiskt om­lopp spec. om skuldförbindelse eller dylikt som inte förfallit till betalning men äv. all­männare
ute­löpande konvertibla skulde­brev
belagt sedan 1750