publicerad: 2021  
uteplats ute­platsen ute­platser
ute|­plats·en
substantiv
u`teplats
(sitt)plats utom­hus mest i an­slutning till bostads­hus
lägenheterna hade antingen balkong eller ute­plats
belagt sedan 1929