publicerad: 2021  
utforska utforskade utforskat
verb
u`tforska
under­söka nog­grant och tämligen full­ständigt spec. med av­seende på geografiskt om­råde men äv. all­männare
någon utforskar någon/något
någon utforskar någon
någon utforskar något
han ut­forskade det inre av Afrika
belagt sedan 1622
utforskautforskande, utforskning