publicerad: 2021  
utpost ut­posten ut­poster
ut|­post·en
substantiv
u`tpost
yttersta postering
Eilat, Israels ut­post vid Röda havet
spec. sport, sär­skilt om mål­vakt
NN var en stabil sista ut­post
belagt sedan 1738