publicerad: 2021  
utsökning ut­sökningen ut­sökningar
ut|­sök·ning·en
substantiv
u`tsökning
in­drivning av fordran på laglig väg
utsökning (av någon/något)
utsökning (av någon)
utsökning (av något)
belagt sedan 1734