publicerad: 2021  
sändning sändningen sändningar
sänd·ning·en
substantiv
sän`dning
1 varuparti som sänts
en sändning (något)
en sändning (av/med något)
en sändning (av något)
en sändning (med något)
en sändning sidentyger från Hongkong; en sändning kläder till katastrof­drabbade om­råden
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska sändning
2 det att sända radio- eller tv-program eller dylikt
livesändning; utsändning
sändning (av/från något)
sändning (av något)
sändning (från något)
digitala sändningar; analoga sändningar
ofta konkretare med tanke på program
vi ligger i sändning nu; telegrammet kom in mitt under sändningen
belagt sedan 1923