publicerad: 2021  
utöva utövade utövat
verb
u`töva
vara i verksamhet med viss typ av (praktisk) aktivitet
utövare; idrottsutövning
någon utövar något
ut­öva ett yrke; ut­öva våld; ut­öva till­syn; ut­öva ledarskap
ofta äv. (om levande el. icke-levande före­teelse) verka med någon (abstrakt) kraft eller dylikt
ut­öva på­tryckningar; han ut­övade ett starkt in­flytande över dem
belagt sedan slutet av 1400-talet (H[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckare); fornsvenska utöva; efter tyska ausüben med samma betydelse; jfr ur­sprung till öva
utövautövande, utövning