publicerad: 2021  
vallhorn vall­hornet, plural vall­horn, bestämd plural vall­hornen
vall|­horn·et
substantiv
vall`horn
ett enkelt blås­instrument för signaler och enkla melodier
belagt sedan 1651