publicerad: 2021  
vara till var varit, presens är
verb
vara till´
existera
någon är till
att leva, att vara till
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska vara til
vara tilltillvaro