publicerad: 2021  
varan varanen varaner
var·an·en
substantiv
vara´n
typ av stor ödla som före­kommer i varma om­råden och liv­när sig av levande byten och av as
komodovaran; nilvaran; ökenvaran
varanens skinn an­vänds till väskor m.m. och kallas "krokodilskinn"
belagt sedan 1928 i sammansättn. varanhane; av arab. waran med samma betydelse