publicerad: 2021  
varaktig var­aktigt var­aktiga
var·akt·ig
adjektiv
va`raktig
som består under (mycket) lång tid
det verkar omöjligt att hitta en var­aktig lösning på konflikten i Mellan­östern
spec. som inte förstörs lätt
ett var­aktigt material
belagt sedan 1492 (Stockholms stads tänkeböcker); fornsvenska varaktogher; av lågtyska warachtich med samma betydelse; till 5vara 1