publicerad: 2021  
varför
var|­för
adverb
[var´-] äv. [va´r-]
1 av vilket skäl i direkt el. indirekt fråga
var­för måste du all­tid bråka?; jag vet inte var­för de all­tid grälar
belagt sedan 1430-talet (Svenska Medeltids Dikter och Rim); fornsvenska hvar fore
2 formellt på grund av vilken el. vilket el. vilka
JFR 1så 3
pengarna tog slut var­för de fick av­bryta semestern
belagt sedan 1370 salubrev utfärdat i Skara av Gudmund Gren (Sankta Annas prebenda)