publicerad: 2021  
vaskulär vaskulärt vaskulära
vaskul·är
adjektiv
vaskulä´r
som har att göra med blodkärl
vaskulära sjukdomar
belagt sedan 1841; till lat. va´sculum, diminutiv till va´s 'kärl; fat'; jfr ur­sprung till vas