publicerad: 2021  
vecklare vecklaren, plural vecklare, bestämd plural vecklarna
veck·lar·en
substantiv
veck`lare
typ av liten fjäril som har kort­fransade, nästan rektangulära vingar och vars larver lever av blad som de vecklar samman el. spinner ihop
vecklarfjäril; vecklarlarv; ekvecklare; äpplevecklare; ärtvecklare
belagt sedan 1862