publicerad: 2021  
vedergällning veder­gällningen veder­gällningar
veder|­gäll·ning·en
substantiv
ve`dergällning
direkt, egen­mäktig bestraffning som ut­förs som svar på oförrätt
vedergällningsaktion
vedergällning (av/för något/sats) (med något)
vedergällning (av något) (med något)
vedergällning (av sats) (med något)
vedergällning (för något) (med något)
vedergällning (för sats) (med något)
massiv militär veder­gällning; hot om veder­gällning; som veder­gällning för bomb­attentatet bombades den stad där terroristerna troddes ha sitt hög­kvarter
belagt sedan 1538