publicerad: 2021  
verkning verkningen verkningar
verk·ning·en
substantiv
ver`kning
vanligen plur. el. i sammansättn. verkan
verkningsfull; verkningssätt; biverkning
verkningar (av något/sats) (någon/något)
verkningar (av något) (någon)
verkningar (av något) (något)
verkningar (av sats) (någon)
verkningar (av sats) (något)
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska värkning