publicerad: 2021  
vial vialen vialer
vial·en
substantiv
via´l
typ av ärt­växt med blommor i långskaftade klasar och med udd­blad som oftast är om­bildade till klängen
backvial; gulvial; kärrvial
gök­ärt och lukt­ärt till­hör vialerna
belagt sedan 1748; sv. dial. vial, viar(e); trol. ombildn. av fornsvenska viþir 'vide'; jfr ur­sprung till vide