SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
han`delsbolag substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en handels|­bo·lag·et(huvud­typ av) bo­lag vars del­ägare är solidariskt an­svariga för bo­lagets ekonomiska å­taganden ekon.JFRcohyponymaktiebolaghyponymkommanditbolag sedan 1747