publicerad: 2021  
vinstnummer vinstnumret, plural vinst­nummer, bestämd plural vinstnumren
vinst|­numr·et
substantiv
vin`stnummer
nummer som ut­faller med vinst på lott­sedel eller dylikt
belagt sedan 1783