publicerad: 2021  
violoncell violon­cellen violon­celler
viol·on|­cell·en
substantiv
[-lånsel´] äv. [-låŋsel´]
ett stort, violin­liknande stråk­instrument med för­hållandevis lågt ton­läge
SYN. cello JFR kontrabas
äv. om en orgel­stämma
belagt sedan 1855; av ita. violoncello med samma betydelse; jfr ur­sprung till cello