publicerad: 2021  
1vippa vippade vippat
verb
vipp`a
1 röra sig upp och ner med små, knyckiga rörelser
någon/något vippar
någon vippar
något vippar
sädes­ärlans vippande stjärt
belagt sedan 1685; fornsvenska vippa, gemensamt germanskt ord, ev. besläktat med vibrera
2 få att röra sig upp och ner med små, knyckiga rörelser kring ett jämvikts­läge
någon/något vippar (med/på något)
någon vippar (med något)
någon vippar (något)
något vippar (med något)
något vippar (något)
någon/något vippar (något)
någon vippar (något)
något vippar (något)
skatan vippade på stjärten; hon satt och vippade med benen
belagt sedan ca 1520 Peder Månssons Skrifter på svenska
vippavippande
2vippa vippan vippor
vipp·an
substantiv
vipp`a
knippa eller tofs av fjädrar eller dun för mycket lätt borstning eller dylikt
dammvippa; fjädervippa; pudervippa
äv. (upp­repat grenig) blom­ställning med små­ax sittande i klase
gräsvippa
belagt sedan 1548; till 1vippa!!