publicerad: 2021  
2visir visiret, plural visir, bestämd plural visiren
vis·ir·et
substantiv
visi´r
1 (nedfällbart) ansikts­skydd på hjälm särsk. på (forn- el. medel­tida) strids­hjälm el. modern skyddshjälm in­om vissa yrken och vissa sporter
han fällde ner visiret och böjde sig över svetslågan
äv. bildligt om andra typer av skydd
äv. (mer el. mindre) bildligt i ut­tryck för att inte dölja något
politikerna bör närma sig väljarna med öppet visir
belagt sedan 1548; via tyska av franska visière med samma betydelse, till fornfranska vis 'an­sikte'; jfr ur­sprung till 1visavi
2 typ av sikte t.ex. på skjut­vapen
belagt sedan 1654