publicerad: 2021  
visitation visitationen visitationer
vis·it·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(nog­grann) granskning vid besök på platsen för viss verksamhet
visitationsresa; biskopsvisitation
visitation (av någon/något)
visitation (av någon)
visitation (av något)
översten ut­förde visitation av bataljonen
äv. visitering
kroppsvisitation; skyddsvisitation; tullvisitation
äv. all­männare kontroll
passvisitation
belagt sedan ca 1500 (Alsheda och Schede Sochnars Rekenskapzbook); fornsvenska visitation