publicerad: 2021  
viss visst vissa
adjektiv
1 ej predikativt an­given eller bestämd
en viss herr NN opponerade sig; en viss ung dam söker dig; han hade att in­finna sig på en viss dag och plats
äv. i fråga om grad, mängd el. storlek inte obetydlig
i viss mån har du rätt; åt­gärderna har redan haft viss effekt; för tjänsten fordras viss erfarenhet
äv. som man inte närmare kan eller vill precisera om något speciellt el. odefinierbart
av vissa skäl kunde han inte komma; i viss mening hör ock­så idrotten till kultur­livet
en viss potentat se potentat
ett visst ställe se ställe
ha något visst var­dagligtha något speciellt intressant eller lockandehan är kan­ske inte snyggast, men han har något visst
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska vis(s) 'viss; säker; på­litlig'; gemensamt germanskt ord, besläktat med veta
2 något hög­tidligt vanligen predikativt som man säkert vet finns el. kommer att finnas; om (abstrakt) före­teelse
NN kommer att vinna, det är visst och sant
belagt sedan 1346 testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)
3 vanligen predikativt som känner sig full­komligt säker på någon kommande ut­veckling eller dylikt; om person
viss om något/sats
viss om något
viss om sats
han kände sig viss om fram­gång; du kan vara viss om att jag kommer att hjälpa dig
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)