publicerad: 2021  
viste vistet visten
vist·et
substantiv
vis`te
ställe där samer mera regel­bundet slår läger
sommarviste
äv. all­männare läger
belagt sedan 1705; till fornsvenska vist 'vistelse; till­håll'; jfr ur­sprung till vistas