publicerad: 2021  
vistas vistades vistats
verb
vis`tas
uppe­hålla sig (under tämligen lång tid) på viss plats; vanligen för annat syfte än stadig­varande boende
någon vistas någonstans
vistas utom­lands; hon vistas för när­varande på annan ort
äv. utan sär­skilt syfte uppehålla sig
vistas utom­hus; det var förbjudet för obehöriga att vistas in­om om­rådet
belagt sedan 1480 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska vistas, bildn. till vist 'vistande, uppe­håll'; jfr ur­sprung till hemvist
vistasvistande, vistelse