publicerad: 2021  
vits vitsen vitsar
vits·en
substantiv
1 skämt som bygger på ords form­likhet och fler­tydighet
JFR ordlek
vitsa; vitsmakare; göteborgsvits; ordvits
en vits (om någon/något/sats)
en vits (om någon)
en vits (om något)
en vits (om sats)
äv. rolig historia
berätta vitsar; han älskade att dra dåliga vitsar vid kaffe­bordet
belagt sedan 1810; av tyska Witz 'rolighet; kvickhet'; besläktat med vett, veta
2 knappast plur. förnuftigt syfte
vitsen (med något/att+verb/sats)
vitsen (med något)
vitsen (med sats)
vitsen (med att+verb)
vad är det för vits med att renovera huset när vi än­då ska flytta?; vitsen med den speciella lottningen är att alla får spela minst två matcher
belagt sedan 1811