publicerad: 2021  
volatilitet volatiliteten
vol·at·il·itet·en
substantiv
volatilite´t
det att vara volatil
valutaspekulationerna bi­drog till att volatiliteten ökade
belagt sedan 1765