publicerad: 2021  
volatil volatilt volatila
vol·at·il
adjektiv
volati´l
ständigt om­bytlig och skiftande särsk. om valuta el. värde­papper
dollarn har varit volatil under dagen
belagt sedan 1730; till lat. vola´tilis 'flygande; flyktig', till vola´re 'flyga'