publicerad: 2021  
volontär volontären volontärer
volont·är·en
substantiv
[-åntä´r] el. [-åŋtä´r]
delvis historiskt person som för sin ut­bildning tjänst­gör oavlönad eller med liten lön särsk. på tidning el. kontor
volontärtid
hon lyckades bli an­tagen som volontär
nu­mera sär­skilt om person som arbetar ideellt, ofta i utvecklings­land eller dylikt
volontärarbete; volontärresa
polisens volontärer; han arbetade som volontär i Afrika
belagt sedan ca 1660; av franska volontaire med samma betydelse; av lat. volonta´rius 'fri­villig'