publicerad: 2021  
vulgaritet vulgariteten vulgariteter
vulg·ar·itet·en
substantiv
vulgarite´t
det att vara vulgär
han gjorde vulgariteten till en livs­stil
äv. om före­teelse som är vulgär, sär­skilt yttrande eller dylikt
belagt sedan 1854