publicerad: 2021  
vånda våndan våndor
vånd·an
substantiv
vån`da
svår plåga av kroppslig el. (ofta) själslig natur
själavånda
vånda (över något/att+verb/sats)
vånda (över något)
vånda (över sats)
vånda (över att+verb)
beslutet fattades under stor vånda
belagt sedan 1347 (stadga utfärdad av kung Magnus om regler för invånarna i Viborgs län (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska vande, till vander 'svår', eg. 'vriden'; besläktat med 1vinda!!; jfr ur­sprung till vansklig