publicerad: 2021  
vårdslös vårds­löst vårds­lösa
vårds|­lös
adjektiv
[vårs`-] el. [vå`rds-]
som brister i aktsamhet och rimlig försiktighet
vårdslös (med någon/något/att+verb)
vårdslös (med någon)
vårdslös (med något)
vårdslös (med att+verb)
vårds­lösa trafikanter; han är vårds­lös med pengar; hon var vårds­lös med sina till­hörigheter
äv. om handling eller dylikt
vårds­lös bilkörning; vårds­lös klädsel
spec. i juridiska samman­hang
dömas för vårds­lös skatte­uppgift
belagt sedan 1640