publicerad: 2021  
resurs resursen resurser
resurs·en
substantiv
resurs´
ofta plur. något som finns att till­gå för viss (nyttig) verksamhet eller dylikt; konkret el. abstrakt
resurskrävande; arbetskraftsresurs; extraresurs; naturresurs; vårdresurs
en resurs (för någon/något/att+verb)
en resurs (för någon)
en resurs (för något)
en resurs (för att+verb)
outnyttjade resurser; ställa resurser till förfogande; jordens resurser är begränsade
spec. om själslig förmåga
andliga resurser; hon hade stora inne­boende resurser
spec. äv. om ekonomiska medel eller dylikt
resursfördelning; resursstark; resurssvag
knappa resurser; ökade resurser; ekonomiska resurser; sam­hällets resurser; om­fördela jordens resurser; man hade inte resurser att förbättra åldrings­vården
spec. äv. i skol­sammanhang om extra medel el. personal som kan sättas in för sär­skilt behov inte sällan sing.
resurslärare
belagt sedan 1743; av franska ressource 'hjälp­medel'; av lat. resur´gere 'återuppstå'