publicerad: 2021  
välbeställd välbeställt väl­beställda
väl|­be·ställ·da
adjektiv
`lbeställd
väl ordnad
sär­skilt som har god ekonomi
landets väl­beställda medel­klass
belagt sedan ca 1585