publicerad: 2021  
välstånd väl­ståndet
väl|­stånd·et
substantiv
`lstånd
till­stånd som präglas av goda ekonomiska förhållanden vanligen för en större grupp
välståndsökning
skapa väl­stånd; en politik för till­växt, jobb och väl­stånd; rätt­vis fördelning av väl­ståndet
belagt sedan 1680; efter lågtyska wolstant med samma betydelse; till 1väl!! och 2stå!!