publicerad: 2021  
värk värken värkar
värk·en
substantiv
1 sällan plur. ihållande, mer eller mindre kraftig kroppslig smärta
kronisk värk; molande värk; hon led av reumatisk värk; han försökte lindra värken med aspirin; hon hade värk och krypningar i benet; värken gick över
någon gång bildligt
miss­nöjet blev kvar i rörelsen som en molande värk
för sveda och värk se sveda
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska värker; trol. av samma urspr. som verk, med bet.ut­vecklingen 'arbete' - 'lidande'
2 vanligen plur. smärtsam samman­dragning av liv­modern vid förlossning
värkarbete; värkstimulering; krystvärk
ha värkar; värkarna kom tätare och tätare
belagt sedan 1541