publicerad: 2021  
världsförklaring världs­förklaringen världs­förklaringar
världs|­för·klar·ing·en
substantiv
[vä`rds-]
sär­skilt vid beskrivning av äldre förhållanden sammanhängande lära eller teori om till­varon
belagt sedan början av 1840-talet