publicerad: 2021  
västergök väster­göken väster­gökar
väst·er|­gök·en
substantiv
väs`tergök
gök som hörs i väster och enl. folk­tron (och en gammal rim­ramsa) är den bästa göken
väster­gök är bästergök
belagt sedan 1774